Rådhuskantina

Jobberiet drifter kantina på Aurskog-Høland rådhus.

Fra 2018 har Jobberiet fått i oppdrag å drifte Aurskog-Hølamd kommunes kantine. Dette er en viktig oppgave, både for vår eier og for Jobberiet.

Årets viktigste frokost