Facebook logo

Ansatte

JobberiPosten

Årsrapporter

Om oss

Jobberiet er heleiet av Aurskog-Høland kommune. Jobberiet AS ble etablert 25. mai 2016, da kommunens to tiltaksbedrifter, Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS gikk sammen til ett selskap.

Vår Visjon:
Et skritt videre.

Verdier:
REAL: Respekt, Engasjement, Ansvarlighet, Likeverd

Vårt formål:
Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. Selskapet skal arbeide for å møte de krav som Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune. Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltakere og ansatte.

Etiske retningslinjer:

Etiske retningslinjer

Klageskjema:

Klageskjema Jobberiet

Vår historie

Jobberiet er et resultat av en fusjon mellom Neverstua/leikvin og Bjørkelangen ASVO. Fursjonen ble gjennomført i 2016.

Neverstua er den eldste av bedriftene, etablert i 1978 som et dagsenter. Siden har bedriften vært i kontinuerlig utvikling, med etablering av Neverstua som AS i 1991 og oppstart av Leikvin i 2004, som kafe og catering leverandør. Neverstua har hele tiden vært i forkant med produktutvikling, hvor etter hvert bearbeidelse av trevirke til nytte og pyntegjenstander ble det viktigste satsningsområdet. Neverstua og Leikvin blir to egne avdelinger i Jobberiet.

ASVO Bjørkelangen AS så dagens lys i 1993 som en tiltaksbedrift på den andre siden av kommunen. Det ble satset på pakking og montering, vaskeri, og snekkerverksted. Etterhvert har snekkerverkstedet forsvunnet, og en bruktbutikk og en utegruppe som holder Bjørkelangen skinnende har kommet til. Bjørkelunden erstatter ASVO som navn på avdelingen.

Navnet Jobberiet ble valgt gjennom en navnekonkurranse blant over 70 navneforslag fra deltagere og ansatte.

Jobberiet er en bedrift som leverer produkter og tjenester over et bredt spekter. Allikevel er det alle menneskene som kommer til oss hver dag som er vår hovedressurs. Jobberiet bygger videre på Neverstua og ASVOs viktige arbeid i Aurskog-Høland kommune, og vil fortsette å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring.

Ansatte

Ledergruppe

Haagen Blakstad

Daglig Leder

Tlf: +47 459 66 434

E-post: haagen.blakstad@jobberiet.no

Heidi Sand

Stedfortredende Daglig Leder Administrasjonsleder/HR

Tlf: +47 402 13 040

E-post: heidi.sand@jobberiet.no

Terje Gustavsen

Teamleder AFT

Tlf: +47 975 79 149

E-post: terje.gustavsen@jobberiet.no

Bjørkelunden

Anne-Gunn Elvevold

Jobbkonsulent

Tlf: +47 915 10 993

E-post: anne.gunn.elvevold@jobberiet.no

Anita Linner

VTA koordinator Bjørkelunden

Tlf: +47 406 92 602

E-post: anita.linner@jobberiet.no

Ahne Fossen

Arbeidveileder Vaskeriet

Tlf: +47 406 92 616

E-post: ahne.fossen@jobberiet.no

Jan Martin Linner

Arbeidsveileder Servicegruppa

Tlf: +47 406 92 658

E-post: jan.martin.linner@jobberiet.no

Anni Sandaker

Arbeidsveileder assistent

Tlf: +47 459 69 625

E-post: anni.sandaker@jobberiet.no

Mona Blystad

Arbeidsveileder

Tlf: +47 459 69 637

E-post: mona.blystad@jobberiet.no

Anne Berit Aaserud

Arbeidsveileder Resepsjon og regnskap

Tlf: +47 406 92 659

E-post: anne.berit.aaserud@jobberiet.no

Kjell Roger Holmedahl

Transportansvarlig

Tlf: +47 920 53 516

E-post: roger.holmedahl@jobberiet.no

Roy Byman

Jobbkonsulent

Tlf: + 47 458 32 335

E-post: roy.byman@jobberiet.no

Therese Halvorsen

Rådhuskantine ansvarlig

Tlf: + 47 909 96 832

E-post: therese.halvorsen@jobberiet.no

Neverstua

Heidi Sand

Leder Løken

Tlf: +47 402 13 040

E-post: heidi.sand@jobberiet.no

Morten Johansen

Produksjonsleder Neverstua

Tlf: +47 920 25 903

E-post: morten.johansen@jobberiet.no

Lise H. Nordby

VTA koordinator Neverstua

Tlf: +47 913 51 770

E-post: lise.nordby@jobberiet.no

Ståle Ranvik

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 45 005

E-post: staale.ranvik@jobberiet.no

Marianne Bakker

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 45 005

E-post: marianne.bakker@jobberiet.no

Arne Christian Dalen

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 46 004

E-post: arne.dalen@jobberiet.no

Berit Helgerud

Aktivitetsleder Kvisten

Tlf: +47 984 04 685

E-post: berit.helgerud@jobberiet.no

Ghasem Attapour

Miljøarbeider Kvisten

Tlf: +47 459 69 642

E-post: ghasem.attapour@jobberiet.no

Leikvin

Kåre Holm Sæther

Kjøkkenansvarlig

Tlf: +47 472 55 177

E-post: kaare.sether@jobberiet.no

Elsi Pettersen

Arbeidsveilederassisten

Tlf: +47 913 46 280

E-post: elsi.pettersen@jobberiet.no

Trond Hansen

Deltakerveileder Leikvin

Tlf: +47 930 46 561

E-post: trond.hansen@jobberiet.no

JobberiPosten

JobberiPosten skal være vår egen avis. Det vil ikke være en avis man våkner til hver morgen, men en avis som kommer ut hvert kvartal.

Vi har ønsket å lage en avis i lang tid. Hovedtanken er å kunne nå ut med informasjon som gjelder alle, både VTA ansatte, jobbsøkere og ansatte som har sitt daglige virke på Jobberiet. Samtidig vil JobberiPosten også nå ut til foreldre, søsken, verger og boliger med samme informasjon. I avisen skal vi fortelle om oss selv, presentere medarbeidere, se på jobbene vi gjør, snakke med kunder og mye mer. Samtidig er JobberiPosten en mulighet for å tilegne seg andre typer ferdigheter, som å stille journalistiske spørsmål, skrive artikler og å lage avis.

Årsrapporter

Her finnes tilgjengelige årsrapporter

Last ned (PDF):

Årsrapport 2017