Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Beskrivelse

Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Som deltaker i VTA får du et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging enten internt ved Jobberiet eller i samarbeid med en ordinær bedrift. Nødvendig opplæring og veiledning for å utføre arbeidsoppgavene blir gitt. Det er sentralt å legge til rette for opplevelse av mestring for deg som VTA-ansatt.

Som VTA-ansatt får du et arbeidsforhold med prøvetid og arbeidsavtale. Jobberiets ulike produksjonsområder vil være avgjørende for hvilke arbeidsoppgaver som tilbys, og arbeidet skal så langt mulig bidra til utvikling av ressursene hos den enkelte. Den VTA-ansattes muligheter for utdanning eller jobb i det ordinære arbeidsliv skal vurderes jevnlig. Jobberiet har avdelinger fordelt på Bjørkelangen og Løken i Høland.

Bjørkelunden på Bjørkelangen har vi arbeidsoppgaver knyttet til:

•           Resepsjon
•           Skattekista Gjenbruksbutikk med et utvalg av Neverstua-produkter
•           Vaskeri
•           Pakk & Montering
•           Serviceavdeling
•           Transport

Jobberiet drifter også kantina på Rådhuset i Aurskog-Høland

Neverstua på Løken finner vi

•           Verksted for treproduksjon
•           CNC-fres
•           Turskilt-produksjon
•           Gravering

Kafe Leikvin

•           Kafe
•           Catering

Våre lokasjoner