Skoleelever og lærekandidater

Lærekandidater

Lærekandidat er en mulighet for deg som ønsker en praktisk rettet utdannelse, men som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fagbrev.

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.
Mange ungdom jobber i en bedrift som endel av sin utdanning på vei mot et kompetansebevis i et yrkesfag. Et opplæringsløp varierer mellom 1 – 4 år i bedrift. Det mest vanlige er 2 år på videregående skole og 2 år i bedrift.

Som lærekandidat får du en arbeidskontrakt med Jobberiet. Du får tilrettelagt opplæring/ arbeid/ oppfølging og veiledning av fagansvarlig arbeidsveileder.

Fagretning:
  • – Kokk
  • – Ernæringskokk/Institusjonskokk
  • – Snekker/Møbelsnekker
Hvem kan søke om plass som lærekandidat ved Jobberiet?
  • Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
  • Du må ha behov for individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.
Slik søker du:
  • Går du på videregående skole hjelper skolen deg med å søke
  • For deg som ikke går på videregående skole – kan du kontakte Jobberiet

Våre lokasjoner