Varig tilrettelagt arbeid

Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Her gir vi deg som mottar uførepensjon og ønsker å være i arbeidsaktivitet et meningsfylt arbeid tilpasset den enkelte.

Er du klar for å komme i arbeid?

Jobb på Leikvin

Fast jobb i en av våre avdelinger, eller i en ordinær virksomhet med en samarbeids-avtale. Gjennom samtaler og tilrettelagte arbeidsoppgaver vil du få mulighet til å utvikle dine ressurser med utgangspunkt i egne forutsetninger og arbeidsevne. Vi bistår deg også hvis du føler deg motivert og klar for å søke deg inn på det ordinære arbeids-marked. Vårt tilbud av interne arbeidsarenaer er lokalisert på Løken (Neverstua og Leikvin) og Bjørkelangen (Bjørkelunden):

  • Kjøkken/Cafè/Catering (Leikvin)
  • Snekkerverksted (Neverstua)
  • Gjenbruksbutikken Skattekista (Bjørkelunden)
  • Vaskeri (Bjørkelunden)
  • Pakk&Montering (Bjørkelunden)
  • Uteavdeling (Bjørkelangen parkvesen, Bjørkelunden)
  • Enkel kantine (Bjørkelunden)
  • Resepsjon (Bjørkelunden)
  • Transport (Alle avd.)
Vårt Parkvesen har mange forskjellige oppdrag