Vår historie

Jobberiet er heleiet av Aurskog-Høland kommune. Jobberiet AS ble etablert 25. mai 2016, da kommunens to tiltaksbedrifter, Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS gikk sammen til ett selskap.

Vår Visjon:
Et skritt videre.

Verdier:
REAL: Respekt, Engasjement, Ansvarlighet, Likeverd

Vårt formål:
Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. Selskapet skal arbeide for å møte de krav som Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune. Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltakere og ansatte.

Etiske retningslinjer:

Etiske retningslinjer

Klageskjema:

Klageskjema Jobberiet

Vår historie

Jobberiet er et resultat av en fusjon mellom Neverstua/leikvin og Bjørkelangen ASVO. Fursjonen ble gjennomført i 2016.

Neverstua er den eldste av bedriftene, etablert i 1978 som et dagsenter. Siden har bedriften vært i kontinuerlig utvikling, med etablering av Neverstua som AS i 1991 og oppstart av Leikvin i 2004, som kafe og catering leverandør. Neverstua har hele tiden vært i forkant med produktutvikling, hvor etter hvert bearbeidelse av trevirke til nytte og pyntegjenstander ble det viktigste satsningsområdet. Neverstua og Leikvin blir to egne avdelinger i Jobberiet.

ASVO Bjørkelangen AS så dagens lys i 1993 som en tiltaksbedrift på den andre siden av kommunen. Det ble satset på pakking og montering, vaskeri, og snekkerverksted. Etterhvert har snekkerverkstedet forsvunnet, og en bruktbutikk og en utegruppe som holder Bjørkelangen skinnende har kommet til. Bjørkelunden erstatter ASVO som navn på avdelingen.

Navnet Jobberiet ble valgt gjennom en navnekonkurranse blant over 70 navneforslag fra deltagere og ansatte.

Jobberiet er en bedrift som leverer produkter og tjenester over et bredt spekter. Allikevel er det alle menneskene som kommer til oss hver dag som er vår hovedressurs. Jobberiet bygger videre på Neverstua og ASVOs viktige arbeid i Aurskog-Høland kommune, og vil fortsette å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring.