Tilbakemeldingsskjema

Vi setter pris på din tilbakemelding.

Mottatt dato:

Hvem kom tilbakemeldingen fra:

Kunder av våre tjenester fra produksjonsavdelingene:

Avdeling:

Hva synes du om oss:

Overlevert dato:

Er dette første tilbakemelding i saken:

Dersom nei, skriv inn klagenummer:

Underskrift

Fornavn:

Etternavn:

Bedrift: