Våre ansatte

Ledergruppe

Haagen Blakstad

Daglig Leder

Tlf: +47 459 66 434

E-post: haagen.blakstad@jobberiet.no

Heidi Sand

Stedfortredende Daglig Leder Administrasjonsleder/HR

Tlf: +47 402 13 040

E-post: heidi.sand@jobberiet.no

Terje Gustavsen

Teamleder AFT

Tlf: +47 975 79 149

E-post: terje.gustavsen@jobberiet.no

Bjørkelunden

Anne-Gunn Elvevold

Jobbkonsulent

Tlf: +47 915 10 993

E-post: anne.gunn.elvevold@jobberiet.no

Anita Linner

VTA koordinator Bjørkelunden

Tlf: +47 406 92 602

E-post: anita.linner@jobberiet.no

Ahne Fossen

Arbeidveileder Vaskeriet

Tlf: +47 406 92 616

E-post: ahne.fossen@jobberiet.no

Jan Martin Linner

Arbeidsveileder Servicegruppa

Tlf: +47 406 92 658

E-post: jan.martin.linner@jobberiet.no

Anni Sandaker

Arbeidsveileder assistent

Tlf: +47 459 69 625

E-post: anni.sandaker@jobberiet.no

Mona Blystad

Arbeidsveileder

Tlf: +47 459 69 637

E-post: mona.blystad@jobberiet.no

Anne Berit Aaserud

Arbeidsveileder Resepsjon og regnskap

Tlf: +47 406 92 659

E-post: anne.berit.aaserud@jobberiet.no

Kjell Roger Holmedahl

Transportansvarlig

Tlf: +47 920 53 516

E-post: roger.holmedahl@jobberiet.no

Roy Byman

Jobbkonsulent

Tlf: + 47 458 32 335

E-post: roy.byman@jobberiet.no

Therese Halvorsen

Rådhuskantine ansvarlig

Tlf: + 47 909 96 832

E-post: therese.halvorsen@jobberiet.no

Trudi Henden

Jobbkonsulent

Tlf: +47 973 04 321

E-post: trudi.henden@jobberiet.no

Neverstua

Heidi Sand

Leder Løken

Tlf: +47 402 13 040

E-post: heidi.sand@jobberiet.no

Morten Johansen

Produksjonsleder Neverstua

Tlf: +47 920 25 903

E-post: morten.johansen@jobberiet.no

Lise H. Nordby

VTA koordinator Neverstua

Tlf: +47 913 51 770

E-post: lise.nordby@jobberiet.no

Ståle Ranvik

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 45 005

E-post: staale.ranvik@jobberiet.no

Marianne Bakker

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 45 005

E-post: marianne.bakker@jobberiet.no

Arne Christian Dalen

Arbeidsveileder

Tlf: +47 913 46 004

E-post: arne.dalen@jobberiet.no

Berit Helgerud

Aktivitetsleder Kvisten

Tlf: +47 984 04 685

E-post: berit.helgerud@jobberiet.no

Ghasem Attapour

Miljøarbeider Kvisten

Tlf: +47 459 69 642

E-post: ghasem.attapour@jobberiet.no

Leikvin

Kåre Holm Sæther

Kjøkkenansvarlig

Tlf: +47 472 55 177

E-post: kaare.sether@jobberiet.no

Elsi Pettersen

Arbeidsveilederassisten

Tlf: +47 913 46 280

E-post: elsi.pettersen@jobberiet.no

Roy Byman

Deltakerveileder Leikvin

Tlf: +47 458 32 335

E-post: roy.byman@jobberiet.no