Arbeidsforbredende trening

AFT: Jobberiet kan tilby Arbeidsforbredende trening i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø som en forberedelse til arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Vi hjelper deg med å nå ditt mål om arbeid.

Jobberiet kan tilby Arbeidsforbredende trening til deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase. Dette er en forbredelse før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsmiljø, med bistand fra våre jobbkonsulenter. Våre interne arbeidstreningsarenaer finner du beskrevet på eget sted i hjemmesiden. Du vil få et individuelt tilpasset tilbud og din egen jobbkonsulent gjennom hele tiltakstiden.

Samtale er en viktig del av Arbeidsforbedrende Trening

Vi tilbyr deg med nedsatt arbeidsevne avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Karriereveiledning som tar utgangspunkt i profil- og samtaleverktøyet vip24 og veiledning rundt denne, kartlegging av kompetanse, avklare eventuelle tilretteleggings-behov, oppbygging av CV. Videre bistår vi med hjelp til å søke stillinger, intervjutrening, ved å være en hjelpende hånd og døråpner inn i det ordinære arbeidsliv. Vi kan også gi tilrettelagt oppfølging som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Varighet på tiltaket er inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere et år. Gjennomfører man opplæring med sikte på formell kompetanse kan man få tiltakets varighet forlenget med ytterligere et år. Et minimumskrav er at du kan delta i arbeidsrettet aktivitet minimum halv ordinær arbeidstid per uke. Du vil ha avtale med Nav om din økonomiske ytelse under deltakelse i tiltaket. Ønsker du å vite mer om oss, håper vi å høre fra deg.

Link til kontakt finner du nederst på siden. Mener du Arbeidsforbredende Trening er det du trenger for å komme nærmere ditt mål om ordinært arbeid eller utdanning kontakter du ditt lokale Nav.

Vi er klare, er du?